top of page
Glass Buildings

כיתות לימוד ורטואליות

בעידן הנוכחי, בתי ספר חייבים להיות גמישים.

הרצון להמשיך בלימודים, יחד עם ​שמירה על בריאותם של הצוות והתלמידים 

מוליד פתרונות ייצירתיים.

ב"מאיר פתרונות" זיהינו את הצורך - בפתרון פשוט שמתאים לכל טלפון . פתרון שהוא גמיש ומאפשר הקמת כיתות רבות בדקות.

כיתות הלימוד שלנו, מבוססות על טלפוניה בלבד, ללא וידאו. אמנם יש מקום למערכות כמו "זום" (אי אפשר להתווכח עם ההצלחה), אבל אם נודה על האמת, ברוב השיעורים בזום - התלמידים מעדיפים לסגור את המצלמה. מעבר לכך - שימוש ב"זום" דורש מחשב פנוי ולא תמיד יש בבית מספיק מחשבים לכל בני המשפחה. הצורך בחיבור אינטרנטי יציב כאשר יש משתמשים רבים שיוצרים עומס - גם הוא מקשה על פתרון ה"זום".

הפתרון שלנו נגיש לכל טלפון, קווי או נייד. מנהל או מורה יכול להקים כיתה - תוך 2 דקות. ניתן לאבטח את הכיתה באמצעות סיסמא. כמו-כן אפשר לייחד סיסמא שונה למנהל ולתלמידים וכך לשלוט על האפשרות לדבר.

והמחיר? המערכת מסופקת במחיר סמלי בלבד! 

פנו עוד היום ל"מאיר פתרונות" והסירו דאגה מלבכם!

 

bottom of page